Kelan avoin data: verkkosovellus datan selaamiseen ja hyödyntämiseen

kela
kansaneläkelaitos
the finnish national social insurance institution
avoin data
open data
Tekijä
Julkaistu

5. helmikuuta 2024

Lisäys 2024-06-09

rOpenGov:lla on tekeillä R-paketti https://github.com/rOpenGov/kelaopendata

Kela on julkaissut parin vuoden ajan avointa dataa avoindata.fi-palvelun kautta. En ole itsekään juuri hyödyntänyt Kelan avointa dataa ja päätin viikonloppuna katsoa mitä kaikkea sinne onkaan julkaistu. Samalla tein pienen verkkosovellusen, jonka avulla voit tarkastella datoja ja joka lisäksi generoi lähdekoodia eri kielillä datojen lataamiseksi. Klikkaa sovellukseen: https://kelaopendata.vaphana.com/

Sovelluksen generoimalla koodilla (alla) voi hakea yo. kuvan mukaista tilastodataa (Kelan eläke-etuuden saajat ja keskimääräiset etuudet) liki kahdeksan miljoonaa riviä. Yhteenveto datan sisällöstä (pl. kuntatiedot) alla taulukossa.

# Lataa kaikki csvt
flies <- c('https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/8df7939b-6c0e-4587-9aa1-95c076e7b0a3/resource/c0997678-c431-4b88-a974-930822e3a2a8/download/data_2023.csv',
'https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/8df7939b-6c0e-4587-9aa1-95c076e7b0a3/resource/92d21967-d1bc-4375-bbe8-6d464ccb0b36/download/data_2022.csv',
'https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/8df7939b-6c0e-4587-9aa1-95c076e7b0a3/resource/dba958cd-0827-429c-b348-f65b4e7ff3d9/download/data_2021.csv',
'https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/8df7939b-6c0e-4587-9aa1-95c076e7b0a3/resource/60a6abdf-3d43-424b-8c90-07c2553e951f/download/data_2020.csv',
'https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/8df7939b-6c0e-4587-9aa1-95c076e7b0a3/resource/e3489750-fb9b-46b2-89f1-048ae7fe9961/download/data_2019.csv',
'https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/8df7939b-6c0e-4587-9aa1-95c076e7b0a3/resource/90a21e97-47ab-44df-8de2-03adb367ba22/download/data_2018.csv',
'https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/8df7939b-6c0e-4587-9aa1-95c076e7b0a3/resource/7045051b-830c-42f9-9e8e-c215f805722e/download/data_2008_2017.csv')
flst <- lapply(flies, readr::read_csv)
kelan_elake_etuuden_saajat_ja_keski <- do.call('rbind', flst)
library(dplyr)
kelan_elake_etuuden_saajat_ja_keski <- kelan_elake_etuuden_saajat_ja_keski %>% 
 mutate_if(is.character, as.factor) %>% select(-contains("kunta"))

vtable::st(kelan_elake_etuuden_saajat_ja_keski, out = "kable", 
      vars = names(kelan_elake_etuuden_saajat_ja_keski)[!grepl("kunta", names(kelan_elake_etuuden_saajat_ja_keski))], )
Variable N Mean Std. Dev. Min Pctl. 25 Pctl. 75 Max
aikatyyppi 7950726
… Kuukausi 7950726 100%
kuukausi_nro 7950726 7.2 3.7 1 4 11 12
vuosikuukausi 7950726 201942 338 200812 201810 202203 202312
vuosi 7950726 2019 3.4 2008 2018 2022 2023
ikaryhma 7950726
… 0-4 14574 0%
… 10-14 143058 2%
… 100- 37816 0%
… 15-19 239862 3%
… 20-24 193504 2%
… 25-29 220570 3%
… 30-34 241778 3%
… 35-39 271600 3%
… 40-44 301680 4%
… 45-49 338792 4%
… 5-9 74148 1%
… 50-54 381050 5%
… 55-59 406250 5%
… 60-64 571962 7%
… 65-69 586042 7%
… 70-74 565348 7%
… 75-79 513486 6%
… 80-84 467854 6%
… 85-89 463722 6%
… 90-94 468070 6%
… 95-99 299072 4%
… Tieto puuttuu 1150488 14%
sukupuoli 7950726
… Mies 3565738 45%
… Nainen 3745136 47%
… Tuntematon 639852 8%
etuus 7950726
… —Kuntoutustuki 202066 3%
… —Lykätty vanhuuseläke 278720 4%
… —Toistaiseksi myönn.tkv.eläke 672886 8%
… —Varhennettu vanhuuseläke 435654 5%
… —Varsinainen vanhuuseläke 739062 9%
… —Yksilöllinen varhaiseläke 98 0%
… -Koululaiseläke 57504 1%
… -Lasta huoltavan jatkoeläke 84920 1%
… -Lesken alkueläke 43716 1%
… -Rintama- ja ylim. rintamalisä 98978 1%
… -Työkyvyttömyyseläke yhteensä 712212 9%
… -Työttömyyseläke 9746 0%
… -Vain rintamalisä 83306 1%
… -Vanhuuseläke yhteensä 781380 10%
… -Varsinainen lapseneläke 177350 2%
… -Yksinäisen jatkoeläke 37224 0%
… Kansaneläkkeet yhteensä 1378070 17%
… Lapseneläkkeet yhteensä 190762 2%
… Lapsikorotukset(saajat) 197004 2%
… Leskeneläkkeet yhteensä 109488 1%
… Rintamälisät(sis. ylim. rlis) yhteensä 130232 2%
… Yhteensä 1530348 19%
asuinmaa 7950726
… Muu maa 22841 0%
… Suomi 3952522 50%
… Yhteensä 3975363 50%
saaja_lkm 7950726 50 159 1 6 42 6886
maksettu_laskenta_eur 7950726 15006 38692 7.1 1859 13659 1209610

Uudelleenkäyttö

Viittaus

BibTeX-viittaus:
@online{kainu2024,
 author = {Kainu, Markus},
 title = {Kelan avoin data: verkkosovellus datan selaamiseen ja
  hyödyntämiseen},
 date = {2024-02-05},
 url = {https://markuskainu.fi/posts/2024-02-05-kelan-avoin-data},
 langid = {fi}
}
Viitatkaa tähän teokseen seuraavasti:
Kainu, Markus. 2024. “Kelan avoin data: verkkosovellus datan selaamiseen ja hyödyntämiseen.” February 5, 2024. https://markuskainu.fi/posts/2024-02-05-kelan-avoin-data.