Kitkaton data, Suomen rakennukset ja R

R
Tekijä

Markus Kainu

Julkaistu

2. syyskuuta 2020

Digi- ja väestövirasto (DVV) on julkaissut uuden version Suomalaisten rakennusten osoitteet, postinumerot ja WGS84-koordinaatit ja tällä kertaa ns. kitkattomana datana (frictionless data).

Frictionless data -projektissa pyritään luomaan (taas kerran) tekstipohjainen paketointiformaatti, joka on yhteensopiva eri alustojen ja ohjelmistojen kesken. Syyskuussa 2020 työkalut löytyvät jo seuraaviin ohjelmointikieliin:

Ideana siis on että paketti sisältää json-muotoiset metadatat pakettiin kuuluvien datojen sisällöstä, sijainnista, lisensseistä sekä teknisistä spesifikaatioista. Eri kielille hehitetyillä työkaluilla nämä tiedot on helppo lukea kullekin kielelle ominaisella tavalla.


Seuraavaksi katsotaan DVV:n uutta dataa tarkemmin R-kielen avulla.

Aluksi ladataan zipattu paketti levylle, puretaan se kansioon sekä listataan paketista löytyvät data.

Koodi
library(dplyr) # CRAN
library(sp) # CRAN
library(sf) # CRAN
library(fs) # CRAN
library(glue) # CRAN
library(archive) # remotes::install_github("jimhester/archive")
library(jsonlite) # CRAN
library(tableschema.r) # CRAN
library(datapackage.r) # CRAN

datadir <- glue('{Sys.getenv("blogin_datapolku")}dvv_kitkaton/')
Koodi
dir_create(datadir)
datazip <- glue('{datadir}/datazuo.7z')
# Ladataan paketti
download.file("https://www.avoindata.fi/data/dataset/941b70c8-3bd4-4b4e-a8fb-0ae29d2647a1/resource/3c277957-9b25-403d-b160-b61fdb47002f/download/finland_addresses_2022-08-12-json.7z",
       destfile = datazip)
# Puretaan paketti
archive::archive_extract(datazip,
             dir = datadir)
# Poistetaan paketti
file_delete(datazip)
Koodi
# Listataan paketin tiedostot
dir_info(datadir, recurse = TRUE) %>% 
 select(path,size,modification_time) %>% 
 arrange(size) -> flies
print(flies %>% 
     mutate(path = sub("^.+dvv_", "dvv_", path)), 
   n = 50)
# A tibble: 46 × 3
  path                         size modification_time 
  <fs::path>                    <fs::b> <dttm>       
 1 dvv_kitkaton/csv_dialect.json             180 2022-08-12 12:50:59
 2 dvv_kitkaton/json_table_schema.json         2.11K 2022-08-12 12:50:59
 3 dvv_kitkaton/data/XX_addresses_2022-08-12.csv    3.49K 2022-08-12 12:50:59
 4 dvv_kitkaton/datapackage.json            3.98K 2022-08-12 12:50:59
 5 dvv_kitkaton/data                   4K 2022-08-25 09:06:36
 6 dvv_kitkaton/data/19_addresses_2020-11-13.csv    1.96M 2020-11-13 11:07:55
 7 dvv_kitkaton/data/19_addresses_2022-08-12.csv    2.05M 2022-08-12 12:51:04
 8 dvv_kitkaton/data/15_addresses_2020-11-13.csv    3.42M 2020-11-13 11:08:02
 9 dvv_kitkaton/data/15_addresses_2022-08-12.csv    3.53M 2022-08-12 12:52:24
10 dvv_kitkaton/data/17_addresses_2020-11-13.csv    4.59M 2020-11-13 11:07:58
11 dvv_kitkaton/data/17_addresses_2022-08-12.csv    4.72M 2022-08-12 12:51:39
12 dvv_kitkaton/data/08_addresses_2020-11-13.csv    7.41M 2020-11-13 11:08:17
13 dvv_kitkaton/data/08_addresses_2022-08-12.csv    7.52M 2022-08-12 12:54:59
14 dvv_kitkaton/data/07_addresses_2022-08-12.csv    7.7M 2022-08-12 12:55:13
15 dvv_kitkaton/data/07_addresses_2020-11-13.csv    8.31M 2020-11-13 11:08:19
16 dvv_kitkaton/data/04_addresses_2020-11-13.csv    8.39M 2020-11-13 11:08:25
17 dvv_kitkaton/data/04_addresses_2022-08-12.csv    8.63M 2022-08-12 12:56:26
18 dvv_kitkaton/data/06_addresses_2020-11-13.csv    8.63M 2020-11-13 11:08:20
19 dvv_kitkaton/data/06_addresses_2022-08-12.csv    9.55M 2022-08-12 12:55:31
20 dvv_kitkaton/data/13_addresses_2020-11-13.csv    9.95M 2020-11-13 11:08:06
21 dvv_kitkaton/data/14_addresses_2020-11-13.csv   10.01M 2020-11-13 11:08:04
22 dvv_kitkaton/data/14_addresses_2022-08-12.csv   10.42M 2022-08-12 12:52:44
23 dvv_kitkaton/data/13_addresses_2022-08-12.csv   10.49M 2022-08-12 12:53:03
24 dvv_kitkaton/data/11_addresses_2020-11-13.csv    10.5M 2020-11-13 11:08:10
25 dvv_kitkaton/data/11_addresses_2022-08-12.csv   11.18M 2022-08-12 12:53:55
26 dvv_kitkaton/data/18_addresses_2020-11-13.csv   11.59M 2020-11-13 11:07:57
27 dvv_kitkaton/data/03_addresses_2020-11-13.csv    11.7M 2020-11-13 11:08:28
28 dvv_kitkaton/data/03_addresses_2022-08-12.csv   11.97M 2022-08-12 12:56:50
29 dvv_kitkaton/data/18_addresses_2022-08-12.csv   12.02M 2022-08-12 12:51:29
30 dvv_kitkaton/data/09_addresses_2022-08-12.csv   12.15M 2022-08-12 12:54:45
31 dvv_kitkaton/data/09_addresses_2020-11-13.csv   12.77M 2020-11-13 11:08:15
32 dvv_kitkaton/data/10_addresses_2020-11-13.csv   13.36M 2020-11-13 11:08:13
33 dvv_kitkaton/data/12_addresses_2020-11-13.csv    13.9M 2020-11-13 11:08:08
34 dvv_kitkaton/data/12_addresses_2022-08-12.csv    14.3M 2022-08-12 12:53:32
35 dvv_kitkaton/data/10_addresses_2022-08-12.csv    14.8M 2022-08-12 12:54:23
36 dvv_kitkaton/data/16_addresses_2020-11-13.csv   17.73M 2020-11-13 11:08:01
37 dvv_kitkaton/data/16_addresses_2022-08-12.csv   18.34M 2022-08-12 12:52:14
38 dvv_kitkaton/data/05_addresses_2020-11-13.csv    18.8M 2020-11-13 11:08:24
39 dvv_kitkaton/data/05_addresses_2022-08-12.csv   19.88M 2022-08-12 12:56:08
40 dvv_kitkaton/data/02_addresses_2020-11-13.csv    20.7M 2020-11-13 11:08:33
41 dvv_kitkaton/data/02_addresses_2022-08-12.csv   21.67M 2022-08-12 12:57:33
42 dvv_kitkaton/data/01_addresses_2020-11-13.csv    30.7M 2020-11-13 11:08:37
43 dvv_kitkaton/data/01_addresses_2022-08-12.csv   31.58M 2022-08-12 12:58:15
44 dvv_kitkaton/datazuo.7z               73.6M 2022-08-25 09:06:20
45 …v_kitkaton/data/Finland_addresses_2020-11-13.csv 224.5M 2020-11-13 11:08:31
46 …v_kitkaton/data/Finland_addresses_2022-08-12.csv 232.49M 2022-08-12 12:57:24

Paketissa siis on 46 tiedostoa ja yksi kansio ./data. Paketissa on 46 .json-tiedostoa ja katsotaan ensin niiden sisältö.

Koodi
# Printataan .JSON tiedostojen sisältö
flies %>% 
 filter(grepl("json", path)) %>% 
 pull(path) -> jsons
jsons %>% sub("^.+dvv_", "dvv_", .)
dvv_kitkaton/csv_dialect.json    dvv_kitkaton/json_table_schema.json 
dvv_kitkaton/datapackage.json    

csv_dialect.json -tiedostossa kerrotaan datatiedostojen csv:n murre seuraavasti.

Koodi
plyr::ldply(fromJSON(jsons[1]), data.frame) %>% as_tibble()
# A tibble: 7 × 2
 .id       X..i..
 <chr>      <chr> 
1 csvddfVersion  "1.2" 
2 delimiter    ","  
3 doubleQuote   "TRUE"
4 lineTerminator  "\r\n"
5 quoteChar    "\"" 
6 skipInitialSpace "TRUE"
7 header      "TRUE"

json_table_schema.json -tiedostossa taas kerrotaan datatiedostojen sarakkeiden nimet, datatyypit ja kuvaukset.

Koodi
plyr::ldply(fromJSON(jsons[2]), data.frame) %>% as_tibble()
# A tibble: 9 × 4
 .id  name      type  description                  
 <chr> <chr>      <chr>  <chr>                     
1 fields building_id   string Identifier for Finnish buildings        
2 fields region     string Identification number for Finnish regions. See…
3 fields municipality  string Identification number for Finnish municipaliti…
4 fields street     string Street name: an identifying name given to a st…
5 fields house_number  string Unique number to each building in a street or …
6 fields postal_code   string Series of digits included in a postal address …
7 fields latitude_wgs84 number Coordinate latitude in the WGS 84 standard. Th…
8 fields longitude_wgs84 number Coordinate longitude in the WGS 84 standard. T…
9 fields building_use  integer Intended use of building. The identification c…

datapackage.json -tiedostossa puolestaan on yleistä metatietoa datasta ja julkaisijasta kuten datan lisenssi.

Koodi
jsonlite::prettify(readLines(jsons[3]))
{
  "name": "finnish-addresses-postalcodes-and-coordinates",
  "title": "Data of finnish addresses with postal codes and coordinates",
  "description": "The data is provided for separately for each region (e.g.: xx_addresses_yyyy-mm-dd.csv) and alternatively as a single csv file (e.g.: Finland_addresses_yyyy-mm-dd.csv). See this link for region codes: https://dvv.fi/tilastot-ja-luettelot, file Maakunnat.xlsx",
  "licenses": [
    {
      "url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
      "name": "Creative Commons Attribution 4.0 International",
      "version": "4.0"
    },
    {
      "url": "http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs189",
      "name": "Finnish public sector open data license"
    }
  ],
  "sources": [
    {
      "name": "DVV Population Information System",
      "web": "http://dvv.fi/en/population-information-system"
    }
  ],
  "maintainers": [
    {
      "name": "Mika Honkanen",
      "email": "mika.honkanen@dvv.fi",
      "web": "https://www.avoindata.fi/en"
    }
  ],
  "publishers": [
    {
      "name": "Mika Honkanen",
      "email": "mika.honkanen@dvv.fi",
      "web": "https://www.avoindata.fi/en"
    }
  ],
  "resources": [
    {
      "name": "addresses",
      "path": "./data/*.csv",
      "format": "csv",
      "mediatype": "text/csv",
      "schema": {
        "fields": [
          {
            "name": "building_id",
            "type": "string",
            "description": "Identifier for Finnish buildings"
          },
          {
            "name": "region",
            "type": "string",
            "description": "Identification number for Finnish regions. See: https://dvv.fi/tilastot-ja-luettelot, file Maakunnat.xlsx"
          },
          {
            "name": "municipality",
            "type": "string",
            "description": "Identification number for Finnish municipalities. See: http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/kunta/001-2019/index.html"
          },
          {
            "name": "street",
            "type": "string",
            "description": "Street name: an identifying name given to a street"
          },
          {
            "name": "house_number",
            "type": "string",
            "description": "Unique number to each building in a street or area, with the intention of making it easier to locate a particular building"
          },
          {
            "name": "postal_code",
            "type": "string",
            "description": "Series of digits included in a postal address for the purpose of sorting mail."
          },
          {
            "name": "latitude_wgs84",
            "type": "number",
            "description": "Coordinate latitude in the WGS 84 standard. The World Geodetic System (WGS) is a standard for use in cartography, geodesy, and navigation including GPS."
          },
          {
            "name": "longitude_wgs84",
            "type": "number",
            "description": "Coordinate longitude in the WGS 84 standard. The World Geodetic System (WGS) is a standard for use in cartography, geodesy, and navigation including GPS."
          },
          {
            "name": "building_use",
            "type": "integer",
            "description": "Intended use of building. The identification codes with the corresponding letter codes from stat.fi are: 0 The intended use of building is lacking, 1 Residental building or business premises (A - H), and 2 Production building or other building (J - N). See: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-2018-07-12/index_en.html"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
 

Katsotaan sitten tarkemmin datapackage.json:n resources-kohtaa

Koodi
fromJSON(jsons[3]) %>% 
 .$resources -> resources
str(resources)
'data.frame':  1 obs. of 5 variables:
 $ name   : chr "addresses"
 $ path   : chr "./data/*.csv"
 $ format  : chr "csv"
 $ mediatype: chr "text/csv"
 $ schema  :'data.frame': 1 obs. of 1 variable:
 ..$ fields:List of 1
 .. ..$ :'data.frame': 9 obs. of 3 variables:
 .. .. ..$ name    : chr "building_id" "region" "municipality" "street" ...
 .. .. ..$ type    : chr "string" "string" "string" "string" ...
 .. .. ..$ description: chr "Identifier for Finnish buildings" "Identification number for Finnish regions. See: https://dvv.fi/tilastot-ja-luettelot, file Maakunnat.xlsx" "Identification number for Finnish municipalities. See: http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/kunta/001-2019/index.html" "Street name: an identifying name given to a street" ...

Sieltä käy ilmi mm. datatiedostojen sijainti (./data) sekä schema-kohdan alta vielä toistamiseen datojen kenttien tiedot.

Koodi
resources$schema$fields[[1]] %>% as_tibble()
# A tibble: 9 × 3
 name      type  description                      
 <chr>      <chr>  <chr>                         
1 building_id   string Identifier for Finnish buildings           
2 region     string Identification number for Finnish regions. See: https…
3 municipality  string Identification number for Finnish municipalities. See…
4 street     string Street name: an identifying name given to a street  
5 house_number  string Unique number to each building in a street or area, w…
6 postal_code   string Series of digits included in a postal address for the…
7 latitude_wgs84 number Coordinate latitude in the WGS 84 standard. The World…
8 longitude_wgs84 number Coordinate longitude in the WGS 84 standard. The Worl…
9 building_use  integer Intended use of building. The identification codes wi…

Nyt kun on tiedossa datojen sijainnit, voimme ladata datat R:ään. Sivun alussa olevasta tiedostolistauksesta saattoi huomata että datat ovat sekä maakunnittaisina tiedostoina maakuntakoodilla merkittynä sekä koko maan tiedostona. Maakuntatatoista suurin on Uudenmaan data /home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/local_data/dvv_kitkaton/data/Finland_addresses_2022-08-12.csv ja tehdään sen pohjalta pieni kartta.

Koska sarake-erottimena on pilkku, R:ssä meille riittää kun luetaan data normaalilla read.csv-funktiolla. Koska datat ovat melko suuria, käytän readr-paketin funktioita tässä esimerkissä

Koodi
library(readr)
d <- read_csv(flies[nrow(flies),]$path)
head(d)
# A tibble: 6 × 9
 building_id region municipality street house…¹ posta…² latit…³ longi…⁴ build…⁵
 <chr>    <chr> <chr>    <chr> <chr>  <chr>   <dbl>  <dbl>  <dbl>
1 100085724R <NA>  <NA>     <NA>  <NA>  25830   60.1  22.7    2
2 100170063B <NA>  <NA>     <NA>  <NA>  34550   62.1  23.4    1
3 100170070K <NA>  <NA>     <NA>  <NA>  34550   62.1  23.3    2
4 100170071L <NA>  <NA>     <NA>  <NA>  39700   62.0  23.3    1
5 100170072M <NA>  <NA>     <NA>  <NA>  39700   61.9  23.3    1
6 100170073N <NA>  <NA>     <NA>  <NA>  34550   62.0  23.4    2
# … with abbreviated variable names ¹​house_number, ²​postal_code,
#  ³​latitude_wgs84, ⁴​longitude_wgs84, ⁵​building_use

Datat näyttää oikein fiksulta, rakennuksia on yhteensä 3793204. Piiretään datan rakennuksista vielä loppuun kartta niin että siinä ovat kaikki Helsingin Mannerheimintiellä olevat rakennukset.

Koodi
manskun_rakennukset <- d %>% 
 filter(municipality == "091",
     street == "Mannerheimintie") 
manskun_rakennukset
# A tibble: 180 × 9
  building_id region municipal…¹ street house…² posta…³ latit…⁴ longi…⁵ build…⁶
  <chr>    <chr> <chr>    <chr> <chr>  <chr>   <dbl>  <dbl>  <dbl>
 1 100809206V 01   091     Manne… 15b   00260   60.2  24.9    1
 2 100809208X 01   091     Manne… 15a   00260   60.2  24.9    1
 3 1013132799 01   091     Manne… 113   00300   60.2  24.9    1
 4 1017008098 01   091     Manne… 166   00300   60.2  24.9    1
 5 101797595C 01   091     Manne… 113   00280   60.2  24.9    1
 6 102320284A 01   091     Manne… 117   00280   60.2  24.9    1
 7 102384058J 01   091     Manne… 81a   00270   60.2  24.9    1
 8 102384059K 01   091     Manne… 81a   00270   60.2  24.9    2
 9 102384063P 01   091     Manne… 81-83  00270   60.2  24.9    1
10 102394189B 01   091     Manne… <NA>  00280   60.2  24.9    2
# … with 170 more rows, and abbreviated variable names ¹​municipality,
#  ²​house_number, ³​postal_code, ⁴​latitude_wgs84, ⁵​longitude_wgs84,
#  ⁶​building_use

Datan sarakkeiden kuvauksessa kerrotaan building_use-sarakkeesta seuraavaa: Intended use of building. The identification codes with the corresponding letter codes from stat.fi are: 0 The intended use of building is lacking, 1 Residental building or business premises (A - H), and 2 Production building or other building (J - N). See: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-2018-07-12/index_en.html. Eli luetaan se mukaan osoitteesta: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-2018-07-12/tekstitiedosto.txt

Mannerheimintiellä rakennuksia on 179 ja kartalla ne sijoittuvat näin käyttötarkoituksen mukaan:

Koodi
rak_sf <- st_as_sf(manskun_rakennukset,
              coords = c("longitude_wgs84", 
                    "latitude_wgs84"),
              crs = "+proj=longlat +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +no_defs")

tmpflie <- tempfile()
download.file("https://www.stat.fi/fi/luokitukset/rakennus/rakennus_1_20180712/export/", 
       destfile = tmpflie) 

kayttotark <- read.csv(tmpflie, sep = ";", skip = 3, header = TRUE) %>% 
 mutate(koodi = as.integer(gsub("'", "", code))) %>% 
 rename(nimike = classificationItemName)
rak_sf2 <- left_join(rak_sf,kayttotark, 
           by = c("building_use" = "koodi"))

library(leaflet)
labels <- sprintf(
 "%s<br/>Käyttötarkoitus: %s",
 paste(rak_sf2$street, rak_sf2$house_number), rak_sf2$nimike
) %>% lapply(htmltools::HTML)
paletti <- colorFactor(
 palette = "Set1",
 domain = rak_sf2$nimike)
leaflet(rak_sf2) %>%
 addTiles(options = tileOptions(opacity = .7)) %>% 
 addCircleMarkers(color = ~paletti(rak_sf2$nimike),label = labels) %>% 
 addLegend("bottomleft", pal = paletti, 
      values = ~nimike,
  opacity = 1
 )

Aivan lopuksi piirretään vielä kartta kaikista datan Helsingin rakennuksista 500m x 500m kuusikulmio-ruuduissa. Tolpan pituus tarkoittaa kussakin ruudussa sijaitsevien rakennusten lukumäärää.

Koodi
library(mapdeck)
set_token(Sys.getenv("MAPDECK_TOKEN"))

mapdeck( style = mapdeck_style("dark"), pitch = 45) %>%
 add_hexagon(
  data = d %>% filter(municipality == "091", 
            !is.na(longitude_wgs84))
  , lat = "latitude_wgs84"
  , lon = "longitude_wgs84"
  , layer_id = "hex_layer"
  , elevation_scale = 30
  , radius = 500
  , colour_range = colourvalues::colour_values(1:6, palette = colourvalues::get_palette("viridis")[70:256,])
 )