Katsaus Helsingin kaupungin aluejakojen ja palvelukartan rajapintoihin

Luokat: data

Helsingin kaupungilla on (ainakin) kaksi WFS-rajapintaa paikkatiedon jakamiseen: geoserver.hel.fi/geoserver/ows ja kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs. Tässä katsauksessa käydään läpi rajapintojen sisältöä eri aluerajojen/-jakojen osalta.

1 Aluerajapinnat

1.1 Rajapinta: geoserver.hel.fi/geoserver/ows

Tämän rajapinnan aluejaot käsittävät sekä Helsingin, mutta etenkin koko pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan muiden kuntien sisäisiä aluejakoja. Taulukkoon ja karttaan on otettu mukaan jaot, joiden nimi sisältää jonkin seuraavista alue|piiri|raja|kaupunginosa sanoista, mutta EI sisällä mitään näistä viher|melu|vesi|meri|nuohous|katu|lento|teollisuus|suojelu|nimet|postinume|asuinal. Kaikenkaikkiaan 109 aluejaosta 52 täyttävät nämä ehdot. Hoveroimalla osoitinta alueen päällä näet kerroksen tiedot!