Quality of Government instituutin 2019 data ja rqog-paketin päivitys

Categories: research
Göteborgin yliopiston Quality of Government instituutti julkisti kuun vaihteessa uudet datansa. Datat ovat kattavia kokoelmia erilaisista maatason indikaattoreista. Päivitin samaan syssyyn ylläpitämäni R-paketin rqog, jonka avulla voit käyttää datoja R:ssä. Paketin voit asentaan Github:sta devtools-paketin avulla komennolla devtools::install_github("ropengov/rqog"). Paketin avulla pääset käsiksi kolmeen datakokonaisuuteen basic, standard ja oecd, joista kaikista on sekä poikkileikkausaineisto (cross-sectional) että aikasarja-aineisto (time-series). Eri datoissa on eri määrä indikaattoreita. library(rqog) library(dplyr) library(glue) library(ggplot2) library(hrbrthemes) tribble( ~data, ~indikaattoreita, "basic poikkileikkaus",length(unique(rqog::meta_basic_cs_2019$code)), "basic aikasarja",length(unique(rqog::meta_basic_ts_2019$code)), "standard poikkileikkaus",length(unique(rqog::meta_std_cs_2019$code)), "standard aikasarja",length(unique(rqog::meta_std_ts_2019$code)), "oecd poikkileikkaus",length(unique(rqog::meta_oecd_cs_2019$code)), "oecd aikasarja",length(unique(rqog::meta_oecd_ts_2019$code)) ) %>% knitr::kable() data indikaattoreita basic poikkileikkaus 409 basic aikasarja 293 standard poikkileikkaus 1983 standard aikasarja 2199 oecd poikkileikkaus 1116 oecd aikasarja 991 Datojen avulla voi tutkia monenlaisia kysymyksiä kuten vaikka bruttokansantuotteen ja taloudellisen eriarvoisuuden välistä yhteyttä.

Read More →