Tietokone tutkijan apuvälineenä -ohjeiston päivitys

Ohjeiston löytyy vanhasta sijainnista: