Tietokone tutkijan apuvälineenä -ohjeiston päivitys