Alla uusimmat blogit. Lisätietoja naamaikonin takaa!

Latest blogposts below. Click the face icon for more information!

Markus Kainu

Videota ja tekstiä avoimista menetelmistä avointiede.fi -sivustolla

Avointa dataa tutkimukseen Avoin Suomi 2014 -messuilla

Esitelmä Kelan tutkimus 50-vuotta tilaisuudessa

Commuting by bicycle in Moscow

Luento aiheesta: Sosiaalipolitiikka ja elinolot Venäjällä

Presentation on: Git & Github in collaborative writing

Markdown ja pandoc - tekstipohjaisen tieteellisen kirjoittamisen työvirta