Katsaus ympäristökeskuksen aluejakoaineistoihin

Luokat: data

Suomen ympäristökeskuksella on laaja kokoelma avoimia (CC-BY 4.0) paikkatietoaineistoja ladattavat paikkatietoaineistot-sivuillaan. Valtaosa aineistoista käsittelee ns. luonnonympäristöä, mutta kokoelmassa on paljon myös rakennettuun ympäristöön liittyvää. Tässä analyysissä kartoitetaan kokoelman datoja erään lähiöiden elinoloja tarkastelevan tutkimusprojektin tarpeisiin.

Kävin kokoelman läpi aakkosjärjestyksessä ja poimin lähempään tarkasteluun ne, jotka jollain tapaa käsittivät hallinnollisia rajoja/aluejakoja. Tarkemmassa käsittelyssä on aina aineiston uusin versio ja mikäli mahdollista, data on rajattu Helsinkiin.

Asuinalueet 2019

Asuinalueet (metadata)-datasta löytyvät seuraavat datat.

## ./data/asuinalueet/HarvaPientaloAlue19.shp
## ./data/asuinalueet/KerrostaloAlue19.shp
## ./data/asuinalueet/PientaloAlue19.shp

HarvaPientaloAlue19.shp

## Reading layer `HarvaPientaloAlue19' from data source `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/asuinalueet/HarvaPientaloAlue19.shp' using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 6606 features and 5 fields
## geometry type: MULTIPOLYGON
## dimension:   XY
## bbox:      xmin: 87250 ymin: 6638500 xmax: 703500 ymax: 7756000
## projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

PientaloAlue19.shp

## Reading layer `PientaloAlue19' from data source `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/asuinalueet/PientaloAlue19.shp' using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 3559 features and 5 fields
## geometry type: MULTIPOLYGON
## dimension:   XY
## bbox:      xmin: 87750 ymin: 6638250 xmax: 702750 ymax: 7756000
## projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)
## Reading layer `KerrostaloAlue19' from data source `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/asuinalueet/KerrostaloAlue19.shp' using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 1337 features and 5 fields
## geometry type: MULTIPOLYGON
## dimension:   XY
## bbox:      xmin: 105000 ymin: 6638250 xmax: 702000 ymax: 7644250
## projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

Asemakaavoitettu alue 31.12.2019

## ./data/asemakaavoitettu/AsKaavoitettuAlue2007.shp
## ./data/asemakaavoitettu/AsKaavoitettuAlue2019.shp
## Reading layer `AsKaavoitettuAlue2019' from data source `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/asemakaavoitettu/AsKaavoitettuAlue2019.shp' using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 295 features and 4 fields
## geometry type: MULTIPOLYGON
## dimension:   XY
## bbox:      xmin: 188306.6 ymin: 6637095 xmax: 703223.9 ymax: 7757860
## projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

Asemakaavoitettu alue 31.12.2007

## Reading layer `AsKaavoitettuAlue2007' from data source `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/asemakaavoitettu/AsKaavoitettuAlue2007.shp' using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 398 features and 4 fields
## geometry type: MULTIPOLYGON
## dimension:   XY
## bbox:      xmin: 189949.7 ymin: 6637095 xmax: 703223.9 ymax: 7756205
## projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

Harva ja tiheä taajama-alue 2019 (YKR)

## ./data/harvatihea/HarvaTiheaTaajama2019.shp
## Reading layer `HarvaTiheaTaajama2019' from data source `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/harvatihea/HarvaTiheaTaajama2019.shp' using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 1330 features and 6 fields
## geometry type: MULTIPOLYGON
## dimension:   XY
## bbox:      xmin: 87000 ymin: 6638000 xmax: 703500 ymax: 7756000
## projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

Kaupunki-maaseutuluokitus 2018 (YKR)

## ./data/kaupunkimaaseutu/YKRKaupunkiMaaseutuLuokitus2018.shp
## Reading layer `YKRKaupunkiMaaseutuLuokitus2018' from data source `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/kaupunkimaaseutu/YKRKaupunkiMaaseutuLuokitus2018.shp' using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 318 features and 4 fields
## geometry type: POLYGON
## dimension:   XY
## bbox:      xmin: 66000 ymin: 6628500 xmax: 733000 ymax: 7776500
## projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

Kaupunkiseudut 2019 (YKR)

## ./data/kaupunkiseutu/YKRKeskustaajama19.shp
## ./data/kaupunkiseutu/YKRLahitaajama19.shp
## ./data/kaupunkiseutu/YKRLievealue19.shp
## Reading layer `YKRKeskustaajama19' from data source `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/kaupunkiseutu/YKRKeskustaajama19.shp' using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 37 features and 8 fields
## geometry type: MULTIPOLYGON
## dimension:   XY
## bbox:      xmin: 2e+05 ymin: 6665750 xmax: 648500 ymax: 7382250
## projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

Taajamat 2019 (YKR)

## ./data/taajamat/YKRTaajama19.shp
## Reading layer `YKRTaajama19' from data source `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/taajamat/YKRTaajama19.shp' using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 724 features and 10 fields
## geometry type: MULTIPOLYGON
## dimension:   XY
## bbox:      xmin: 87000 ymin: 6638000 xmax: 703500 ymax: 7756000
## projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

Yhdyskuntarakenteen aluejaot 2019 (YKR)

## ./data/yhdyskuntarakenne/YKRKyla19.shp
## ./data/yhdyskuntarakenne/YKRMaaseutu19.shp
## ./data/yhdyskuntarakenne/YKRPienkyla19.shp
## ./data/yhdyskuntarakenne/YKRTaajama19.shp
## Reading layer `YKRKyla19' from data source `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/yhdyskuntarakenne/YKRKyla19.shp' using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 2538 features and 6 fields
## geometry type: MULTIPOLYGON
## dimension:   XY
## bbox:      xmin: 88750 ymin: 6640000 xmax: 720250 ymax: 7776500
## projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 2017 (YKR)

## ./data/yhdyskuntarakennevyohyke/YKRVyohykkeet2017.shp
## Reading layer `YKRVyohykkeet2017' from data source `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/yhdyskuntarakennevyohyke/YKRVyohykkeet2017.shp' using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 3199 features and 6 fields
## geometry type: MULTIPOLYGON
## dimension:   XY
## bbox:      xmin: 198750 ymin: 6638000 xmax: 651750 ymax: 7388250
## projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

Katso myös