Katsaus ympäristökeskuksen aluejakoaineistoihin

Luokat: data

Suomen ympäristökeskuksella on laaja kokoelma avoimia (CC-BY 4.0) paikkatietoaineistoja ladattavat paikkatietoaineistot-sivuillaan. Valtaosa aineistoista käsittelee ns. luonnonympäristöä, mutta kokoelmassa on paljon myös rakennettuun ympäristöön liittyvää. Tässä analyysissä kartoitetaan kokoelman datoja erään lähiöiden elinoloja tarkastelevan tutkimusprojektin tarpeisiin.

Kävin kokoelman läpi aakkosjärjestyksessä ja poimin lähempään tarkasteluun ne, jotka jollain tapaa käsittivät hallinnollisia rajoja/aluejakoja. Tarkemmassa käsittelyssä on aina aineiston uusin versio ja mikäli mahdollista, data on rajattu Helsinkiin. Yhdessä datassa (zipattu paketti) voi olla useampi kerros, jolloin kerrokset ovat omina karttoinaan. Vuorovaikutteisessa kartassa täyttö on datan ensimmäisen sarakkeen mukaan ja hoveroimalla kartan päällä, näet kaikki alkuperäisen datan muuttujat.

1 Asuinalueet 2019

Asuinalueet (metadata)-datasta löytyvät seuraavat datat.

## ./data/asuinalueet/HarvaPientaloAlue19.shp
## ./data/asuinalueet/KerrostaloAlue19.shp
## ./data/asuinalueet/PientaloAlue19.shp

1.1 HarvaPientaloAlue19.shp

## Reading layer `HarvaPientaloAlue19' from data source 
##  `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/asuinalueet/HarvaPientaloAlue19.shp' 
##  using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 6606 features and 5 fields
## Geometry type: MULTIPOLYGON
## Dimension:   XY
## Bounding box: xmin: 87250 ymin: 6638500 xmax: 703500 ymax: 7756000
## Projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

1.2 PientaloAlue19.shp

## Reading layer `PientaloAlue19' from data source 
##  `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/asuinalueet/PientaloAlue19.shp' 
##  using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 3559 features and 5 fields
## Geometry type: MULTIPOLYGON
## Dimension:   XY
## Bounding box: xmin: 87750 ymin: 6638250 xmax: 702750 ymax: 7756000
## Projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

1.3 KerrostaloAlue19.shp

## Reading layer `KerrostaloAlue19' from data source 
##  `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/asuinalueet/KerrostaloAlue19.shp' 
##  using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 1337 features and 5 fields
## Geometry type: MULTIPOLYGON
## Dimension:   XY
## Bounding box: xmin: 105000 ymin: 6638250 xmax: 702000 ymax: 7644250
## Projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

2 Asemakaavoitettu alue 31.12.2019

## ./data/asemakaavoitettu/AsKaavoitettuAlue2007.shp
## ./data/asemakaavoitettu/AsKaavoitettuAlue2019.shp
## Reading layer `AsKaavoitettuAlue2019' from data source 
##  `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/asemakaavoitettu/AsKaavoitettuAlue2019.shp' 
##  using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 295 features and 4 fields
## Geometry type: MULTIPOLYGON
## Dimension:   XY
## Bounding box: xmin: 188306.6 ymin: 6637095 xmax: 703223.9 ymax: 7757860
## Projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

3 Harva ja tiheä taajama-alue 2019 (YKR)

## ./data/harvatihea/HarvaTiheaTaajama2019.shp
## Reading layer `HarvaTiheaTaajama2019' from data source 
##  `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/harvatihea/HarvaTiheaTaajama2019.shp' 
##  using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 1330 features and 6 fields
## Geometry type: MULTIPOLYGON
## Dimension:   XY
## Bounding box: xmin: 87000 ymin: 6638000 xmax: 703500 ymax: 7756000
## Projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

4 Kaupunki-maaseutuluokitus 2018 (YKR)

## ./data/kaupunkimaaseutu/YKRKaupunkiMaaseutuLuokitus2018.shp
## Reading layer `YKRKaupunkiMaaseutuLuokitus2018' from data source 
##  `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/kaupunkimaaseutu/YKRKaupunkiMaaseutuLuokitus2018.shp' 
##  using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 318 features and 4 fields
## Geometry type: POLYGON
## Dimension:   XY
## Bounding box: xmin: 66000 ymin: 6628500 xmax: 733000 ymax: 7776500
## Projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

5 Kaupunkiseudut 2019 (YKR)

## ./data/kaupunkiseutu/YKRKeskustaajama19.shp
## ./data/kaupunkiseutu/YKRLahitaajama19.shp
## ./data/kaupunkiseutu/YKRLievealue19.shp

5.1 YKRKeskustaajama19.shp

## Reading layer `YKRKeskustaajama19' from data source 
##  `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/kaupunkiseutu/YKRKeskustaajama19.shp' 
##  using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 37 features and 8 fields
## Geometry type: MULTIPOLYGON
## Dimension:   XY
## Bounding box: xmin: 2e+05 ymin: 6665750 xmax: 648500 ymax: 7382250
## Projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

5.2 YKRLahitaajama19.shp

## Reading layer `YKRLahitaajama19' from data source 
##  `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/kaupunkiseutu/YKRLahitaajama19.shp' 
##  using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 140 features and 8 fields
## Geometry type: MULTIPOLYGON
## Dimension:   XY
## Bounding box: xmin: 204250 ymin: 6660500 xmax: 651750 ymax: 7388250
## Projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

5.3 YKRLievealue19.shp

## Reading layer `YKRLievealue19' from data source 
##  `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/kaupunkiseutu/YKRLievealue19.shp' 
##  using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 34 features and 8 fields
## Geometry type: MULTIPOLYGON
## Dimension:   XY
## Bounding box: xmin: 195000 ymin: 6657500 xmax: 654750 ymax: 7391250
## Projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

6 Taajamat 2019 (YKR)

## ./data/taajamat/YKRTaajama19.shp
## Reading layer `YKRTaajama19' from data source 
##  `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/taajamat/YKRTaajama19.shp' 
##  using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 724 features and 10 fields
## Geometry type: MULTIPOLYGON
## Dimension:   XY
## Bounding box: xmin: 87000 ymin: 6638000 xmax: 703500 ymax: 7756000
## Projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

7 Yhdyskuntarakenteen aluejaot 2019 (YKR)

## ./data/yhdyskuntarakenne/YKRKyla19.shp
## ./data/yhdyskuntarakenne/YKRMaaseutu19.shp
## ./data/yhdyskuntarakenne/YKRPienkyla19.shp
## ./data/yhdyskuntarakenne/YKRTaajama19.shp

7.1 YKRKyla19.shp

## Reading layer `YKRKyla19' from data source 
##  `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/yhdyskuntarakenne/YKRKyla19.shp' 
##  using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 2538 features and 6 fields
## Geometry type: MULTIPOLYGON
## Dimension:   XY
## Bounding box: xmin: 88750 ymin: 6640000 xmax: 720250 ymax: 7776500
## Projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

7.2 YKRMaaseutu19.shp

## Reading layer `YKRMaaseutu19' from data source 
##  `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/yhdyskuntarakenne/YKRMaaseutu19.shp' 
##  using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 4136 features and 6 fields
## Geometry type: MULTIPOLYGON
## Dimension:   XY
## Bounding box: xmin: 84000 ymin: 6637250 xmax: 725750 ymax: 7776000
## Projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

7.3 YKRPienkyla19.shp

## Reading layer `YKRPienkyla19' from data source 
##  `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/yhdyskuntarakenne/YKRPienkyla19.shp' 
##  using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 2253 features and 6 fields
## Geometry type: MULTIPOLYGON
## Dimension:   XY
## Bounding box: xmin: 85750 ymin: 6639000 xmax: 718000 ymax: 7762250
## Projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

7.4 YKRTaajama19.shp

## Reading layer `YKRTaajama19' from data source 
##  `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/yhdyskuntarakenne/YKRTaajama19.shp' 
##  using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 724 features and 10 fields
## Geometry type: MULTIPOLYGON
## Dimension:   XY
## Bounding box: xmin: 87000 ymin: 6638000 xmax: 703500 ymax: 7756000
## Projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

8 Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 2017 (YKR)

## ./data/yhdyskuntarakennevyohyke/YKRVyohykkeet2017.shp
## Reading layer `YKRVyohykkeet2017' from data source 
##  `/home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/content/post/2021-01-29-katsaus-ympäristökeskuksen-aluejakoaineistoihin/data/yhdyskuntarakennevyohyke/YKRVyohykkeet2017.shp' 
##  using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 3199 features and 6 fields
## Geometry type: MULTIPOLYGON
## Dimension:   XY
## Bounding box: xmin: 198750 ymin: 6638000 xmax: 651750 ymax: 7388250
## Projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)

Katso myös

',