R-paketti geofi Tilastokeskuksen avointen paikkatietoaineistojen käyttöön

Luokat: research data

Olemme hiljalleen kirjoittaneet ropengov-porukalla seuraajaa gisfin-paketille nimeltä geofi. Paketti mahdollistaa avointen Suomea koskevien paikkatietoaineistojen käytön R:ssä. Painopiste on ollut hallinnollisissa aluerajoissa ja tällä hetkellä ensisijaisena aineistolähteenä on Tilastokeskuksen wfs-rajapinta, josta geofi-paketin funktioilla voi ladata kuntarajat, postinumeroalueet sekä väestöruudukot.

geofi-pakettia ei ole vielä julkaistu CRAN:ssa, etkä voi asentaa sitä intall.packages()-funktiolla. Sen sijaan voit asentaa sen suoraan Github:sta komennolla: remotes::install_github("ropengov/geofi") ja kokeilla seuraavien esimerkkien tai tämän geofi_selain-sovelluksen avulla.

Kuntarajat

library(geofi)
library(ggplot2)

municipalities <- get_municipalities(year = 2020, scale = 4500)
ggplot(municipalities) + 
  geom_sf(aes(fill = as.integer(kunta))) +
  scale_fill_viridis_c()

Postinumeroalueet

zipcodes <- get_zipcodes(year = 2020) 
ggplot(zipcodes) + 
  geom_sf(aes(fill = as.integer(posti_alue)), color = alpha("white", 1/3)) +
  scale_fill_viridis_c()

Väestöruudukko

pop_grid <- get_population_grid(year = 2018, resolution = 5)
ggplot(pop_grid) + 
  geom_sf(aes(fill = objectid), color = alpha("white", 1/3)) +
  scale_fill_viridis_c()

Maakuntajako, sairaanhoitopiirit ja useat muut aluejaot perustuvat kuntajakoon. get_municipalities()-funtion palauttamassa datassa löytyvät nämä attribuuttimuuttujat (vuosi 2020), joiden avulla voit aggregoida kuntatason dataa ylemmille tasoille.

library(dplyr)
municipalities <- get_municipalities(year = 2019, scale = 4500)
regions <- municipalities %>% 
  group_by(maakunta_name_fi) %>% summarise()
ggplot(regions) + 
  geom_sf(aes(fill = maakunta_name_fi)) +
  scale_fill_viridis_d()

Katso lisää paketin kehityssivuilta Github:sta ja tule apuun kehittämisessä!

Katso myös

',