ows4R-paketti ja Tilastokeskuksen, suurimpien kaupunkien ja muiden organisaatioiden wfs-rajapintojen datat R:ssä

Categories: data analysis

Pikainen postaus itselle muistiin ja muille tiedoksi.

ows4R: Interface to OGC Web-Services (OWS) on melko uusi R-paketti avointen paikkatietorajapintastandardien lukemiseen R:ssä.

wfs (Web Feature Service) on vektorimuotoisen paikkatietodatan rajapintastandardi ja Suomessa monet organisaatiot jakavat paikkatietodataan sen avulla.

Tässä postissa listataan ensin muutaman viranomaisten ja suuren kaupungin rajapintojen sisällöt. Lopuksi piirretään kartta Tilastokeskuksen aineistosta R:llä.

# Tarvittavat kirjastot
library(ows4R)
library(dplyr)
# Data apien endpointeista ja versioista
apis <- tibble(
 api_url = c("http://geo.stat.fi/geoserver/wfs",
       "http://avaa.tdata.fi/geoserver/paituli/wfs",
       "http://geoserver.ymparisto.fi/geoserver/wfs?",
       "https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs",
       "https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs",
       "http://geoserver.hel.fi/geoserver/ows",
       "https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx",
       "http://gis.vantaa.fi/geoserver/wfs",
       "http://geodata.tampere.fi/geoserver/ows",
       "https://opaskartta.turku.fi/TeklaOGCWeb/WFS.ashx",
       "https://e-kartta.ouka.fi/TeklaOGCWeb/WFS.ashx",
       "http://kartta.kuopio.fi/TeklaOgcWeb/WFS.ashx",
       "https://kartta.rovaniemi.fi/teklaogcweb/WFS.ashx",
       "https://kartta.jkl.fi/TeklaOgcWeb/WFS.ashx",
       "http://lipas.cc.jyu.fi/geoserver/lipas/ows"),
 ver = c("1.0.0",
     "2.0.0",
     "2.0.0",
     "2.0.0",
     "1.0.0",
     "2.0.0",
     "1.0.0",
     "2.0.0",
     "2.0.0",
     "1.0.0",
     "1.0.0",
     "1.0.0",
     "1.0.0",
     "1.0.0",
     "1.0.0"),
 provider = c("Tilastokeskus",
        "Paituli",
        "Syke",
        "HSY",
        "Helsinki",
        "Helsinki geoserver",
        "Espoo",
        "Vantaa",
        "Tampere",
        "Turku",
        "Oulu",
        "Kuopio",
        "Rovaniemi",
        "Jyväskylä",
        "LIPAS")
)

# käydään apit läpi ja kootaan saatavilla olevat datat
api_content_lst <- list()
for (ii in 1:nrow(apis)){
 
 wfs <- WFSClient$new(apis$api_url[ii], 
            serviceVersion = apis$ver[ii], 
            logger = "INFO")
 caps <- wfs$getCapabilities()
 ft <- caps$findFeatureTypeByName("", exact = FALSE)
 data_lst <- list()
 if (length(ft) == 0) next()
 for (i in 1:length(ft)){
  data_lst[[i]] <- tibble(name = ft[[i]]$getName(),
              title = ft[[i]]$getTitle())
 }
api_content_lst[[ii]] <- do.call(bind_rows, data_lst) %>% 
 mutate(provider = apis$provider[ii],
     api_url = apis$api_url[ii],
     api_ver = apis$ver[ii])
}
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching http://geo.stat.fi/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching http://avaa.tdata.fi/geoserver/paituli/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching http://geoserver.ymparisto.fi/geoserver/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching http://geoserver.hel.fi/geoserver/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching http://gis.vantaa.fi/geoserver/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching http://geodata.tampere.fi/geoserver/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching https://opaskartta.turku.fi/TeklaOGCWeb/WFS.ashx?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching https://e-kartta.ouka.fi/TeklaOGCWeb/WFS.ashx?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching http://kartta.kuopio.fi/TeklaOgcWeb/WFS.ashx?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching https://kartta.rovaniemi.fi/teklaogcweb/WFS.ashx?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching https://kartta.jkl.fi/TeklaOgcWeb/WFS.ashx?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching http://lipas.cc.jyu.fi/geoserver/lipas/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities
provider api_url api_ver aineistoja
Tilastokeskus http://geo.stat.fi/geoserver/wfs 1.0.0 211
Helsinki https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs 1.0.0 187
HSY https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs 2.0.0 177
Espoo https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx 1.0.0 169
Tampere http://geodata.tampere.fi/geoserver/ows 2.0.0 149
LIPAS http://lipas.cc.jyu.fi/geoserver/lipas/ows 1.0.0 142
Helsinki geoserver http://geoserver.hel.fi/geoserver/ows 2.0.0 115
Jyväskylä https://kartta.jkl.fi/TeklaOgcWeb/WFS.ashx 1.0.0 86
Turku https://opaskartta.turku.fi/TeklaOGCWeb/WFS.ashx 1.0.0 83
Oulu https://e-kartta.ouka.fi/TeklaOGCWeb/WFS.ashx 1.0.0 81
Paituli http://avaa.tdata.fi/geoserver/paituli/wfs 2.0.0 80
Vantaa http://gis.vantaa.fi/geoserver/wfs 2.0.0 31
Syke http://geoserver.ymparisto.fi/geoserver/wfs? 2.0.0 7
Rovaniemi https://kartta.rovaniemi.fi/teklaogcweb/WFS.ashx 1.0.0 2

Aineistot yhdessä taulukossa

Alla olevasta taulukosta voit hakea aineistoja tai vaihtoehtoisesti viedä datan ekseliin.

Aineiston lataaminen ja kartan piirtäminen

Ylläolevassa taulukossa on ylimmäisenä Tilastokeskuksen tarjoama AVI-alueet 2013 (1:1 000 000) aineisto, jonka name on tilastointialueet:avi1000k_2013. Tämän postin alusta löytyy Tilastokeskuksen wfs-rajapinnan osoite ja versio. Näillä tiedoilla voit hakea alla olevan esimerkin mukaisesti ko. aineiston ja piirtää siitä kartan ggplot2-kirjaston avulla.

## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching http://geo.stat.fi/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities
## [ows4R][INFO] WFSGetFeature - Fetching http://geo.stat.fi/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&typeName=tilastointialueet:avi1000k_2013&logger=INFO&request=GetFeature 
## [ows4R][INFO] WFSDescribeFeatureType - Fetching http://geo.stat.fi/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&typeName=tilastointialueet:avi1000k_2013&request=DescribeFeatureType

See also